Font : Tahoma

2  เมษายน  2555

เกร็ดสมุนไพร

Herbs Miscellaneous

ผักเสี้ยน

ทั้งต้น    แก้พิษแมลงป่องและพิษงูกัด  โลหิตเน่า  ระดูเสีย ราก       ต้มรับประทานแก้ไข้  เลือดออกตามไรฟัน  แก้โรคผอมแห้งในสตรีที่คลอดบุตรอยู่ ไฟไม่ได้ ใบ        ใช้ขับเสมหะ  ทาถูนวดแก้ปวดเมื่อย  ฟอกฝี  เริม  งูสวัด  ไขข้ออักเสบ  ปวดเส้นประสาท  ใช้คั้นน้ำผสมกับน้ำมันหยอดบรรเทาอาการปวดหู เมล็ด    ใช้เป็นยาขับพยาธิ  ผดผสมน้ำมันทาแก้เหา  ใช้ชงดื่มเป็นยาขับเสมะดอก      ปรุงเป็นยาฆ่าเชื้อโรค 

ฝาง

แก่น      บำรุงโลหิตสตรี  แก้ปวดพิการ  ขับหนอง  แก้คุดทะราด  ทำให้โลหิตเย็น  แก้โลหิตออกทางทวารหนักและทวารเบา  แก้เลือดกำเดาออก  แก้ท้องร่วง  แก้ไอ  รักษาโรคผิวหนังบางชนิด  แก้ธาตุพิการ  แก้ร้อน  แก้เสมหะ  รักษามะเร็งเพลิง  คุมกำเนิดแก้สะอึก  แก้หอบ  แก้ช้ำ  ฟอกโลหิต  ฆ่าเชื้อโรค  แก้ท้องร่วง เนื้อไม้   แก้ท้องเสีย  แก้บิด  ทำให้ประจำเดือนมาตามปกติ  แก้ไข้  เป็นยาขับฤดู  แก้เลือดตกหนัก  แก้เสมหะ  ดี  และโลหิต

แฝกหอม

            ราก  แก้ไข้  แก้ไข้พิษ  แก้ไข้อันเกิดจากซาง  และคุดทะราด  บำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น  ขับลมในลำไส้  ทำให้เย็น  บำรุงโลหิต  แก้โรคประสาท หัว        ขับลมในลำไส้  ขัวปัสสาวะ  แก้ท้องเดิน  แก้ร้อน  แก้ไข้หวัด  แก้ปวดเมื่อย  ใบ        แก้ไข้  แก้ไข้พิษ ดอก      แก้ไข้โลหิต  แก้ไข้ต่าง ๆ  ต้น        แก้ไข้ต่าง ๆ     

พญาปล้องทอง

            ใบ        รักษาอาการบวมแดงจากแมลงสัตว์กัดต่อย แก้แผลน้ำร้อนลวก รักษาการอักเสบ เนื่องจากเชื้อไวรัส  เช่นเริม  งูสวัด  ถอนพิษไข้  แก้สิว  เม็ดผดผื่นคัน ทั้งต้น    ใช้รักษาบิด  ราก       ทาแก้พิษงู  ตะขาบ  แมงป่อง

พยับเมฆ

            ขับปัสสาวะ  ลดอาการปวดตามข้อ  ชงน้ำดื่มแก้โรคไต

พระจันทร์ครึ่งซีก

            ต้น        แก้หอบหืด  อาเจียนเป็นโลหิต  บำรุงปอด  แก้ปอดพิการ  แก้วัณโรค  ทั้งต้น    แก้อาเจียนเป็นโลหิต  แก้หืด  บำรุงปอด  แก้วัณโรค  แก้ปอดพิการ 

พริกไทย

            ไม่ระบุ   ใช้เป็นยาขับลม  ขับเหงื่อ  ขับปัสสาวะ  แก้ท้องอืด  ท้องเฟ้อ 

พลู

            ใบ        รักษาแผลบวมช้ำ  ใช้ตำผสมกับเกลือพอกที่แผล  รักษาเลือดกำเดา  ปวดท้อง ไม่ระบุ   ช่วยยับยั้งเชื้อโรค  ลดการอักเสบ  เคล็ด  ขัด  ยอก  รักษาอาการท้องอืด  ท้องเฟ้อ ช่วยขับลม  เป็นยาชูกำลัง  ลดความดันโลหิต 

พะยอม

            เนื้อและเปลือก   ใช้ต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องเดินและลำไส้อักเสบ  ดอก      ใช้ฆ่าเชื้อ  เป็นยาบำรุง  บำรุงหัวใจ  แก้ลม 

พิกุล

            ราก       แก้ลม  แก้ตกโลหิต  ขับเสมหะ  แก้ลงท้อง  แก้พยาธิ  เปลือก, ต้น        ฆ่าแมงกินฟัน  แก้โรคเหงือกอักเสบ  แก้ปากเปื่อย  แก้ตกโลหิต  แก้ตัว  พยาธิ  แก้บวม  แก้ฝีเปื่อยพัง  แก่น      บำรุงโลหิต  ฆ่าพยาธิ  แก้กลาก  เกลื้อน  บำรุงหัวใจ  แก้ไข้  ใบ        ฆ่าเชื้อกามโรค  ฆ่าพยาธิ ดอก      ขับเสมหะ  แก้ไข้  แก้อ่อนเพลีย  หอบ  และบำรุงกำลัง  บำรุงหัวใจ  แก้ลม แก้บวมแก้ตัวพยาธิ  แก้ตกเลือด  แก้ลงท้อง  แก้ร้อนใน   แก้ปวดหัว  แก้เจ็บคอ ผล        แก้ไข้  แก้ท้องเสีย  แก้บิด  แก้เสมหะ  แก้บวม  แก้ตกโลหิต  แก้พยาธิ เมล็ด    ฆ่าแมงกินฟัน  แก้ท้องผูก  ขับปัสสาวะ  เหน็บทวารเด็ก 

พิลังกาสา

            ราก       แก้พิษงู  แก้ท้องเสีย  แก้ไอ  รักษากามโรค  แก้พยาธิผิวหนัง ต้น        แก้โรคเรื้อน  โรคกุดรัง  โรคสำรับบุรุษ ใบ        แก้ลม  แก้ท้องเสีย  แก้ไอ  รักษาตับพิการ  บำรุงธาตุ ดอก      แก้พยาธิ  แก้ลม  ฆ่าเชื้อโรค  ผล        แก้ไข้  แก้ท้องเสีย  แก้ลมพิษ  แก้ตานขโมย  แก้ลม  แก้ธาตุพิการ เปลือก   แก้ไข้  แก้ท้องเสีย 

เพกา

            เปลือก   เป็นยาสมานแผล  ขับน้ำเหลืองเสีย  ขับเลือด  บำรุงเลือด  แก้ไอ  ขับเสมหะ รักษาริดสีดวงทวาร  เบาหวาน  ลดอาการอักเสบ  แก้ไอ  ขับลม  ฆ่าพยาธิ เมล็ด    เป็นยาระบาย  ยาถ่าย  ขับเสมหะ  รักษาอาการไข้ ราก       เป็นยาบำรุงกำลัง  ช่วยให้เจริญอาหาร  แก้ท้องร่วง 

เพชรสังฆาต

            ต้นสด   คั้นเอาน้ำใช้เป็นยารักษาโรคลักปิดลักเปิด  ประจำเดือนมาไม่ปกติ  และริดสีดวงทวาร 

แพงพวยฝรั่ง

            ไม่ระบุ   รักษามะเร็งในเม็ดเลือด  ราก       แก้บิด  ขับฤดู 

ไพล

            หัว        ขับฤดู  แก้อาเจียน  แก้ปวดฟัน  ขับลมในลำไส้  แก้บิด  สมานลำไส้  มาแก้เคล็ด ขัดยอก  เหน็บชา  เส้นสายตึง  พอกเป็นยาสมานแผล  แก้ไข้ 

ฟ้าทะลายโจร

            ต้น        รักษาโรคผิวหนัง  ฝี  แก้ไข้  แก้ท้องเสีย  ท้องเดิน  บิด  ระงับการอักเสบ

                                    ขับเสมหะทอนซิลอักเสบ  ปอดอักเสบ ใบ      แก้ไฟไหม้  น้ำร้อนลวก  งูสวัด  เริม 

มะกล่ำต้น

            เมล็ด  ตำพอกฝี  เร่งให้ฝีแตกเร็ว  แก้หนองใน  ใบ      ต้มกินแก้ไขข้ออักเสบ  ปวดตามข้อ  เป็นยาสมานเปลือก  เป็นยาบำรุงกำลัง  ยาสมาน  ต้มกินแก้คออักเสบ เมล็ด    คั่วไฟให้เกรียม  ป่นผสมกับยาทำให้ระบายขับพยาธิตัวติด  ไส้เดือน ราก       ขับเสมหะ  แก้ร้อนใน  แก้อาเจียน  หืด  ไอ 

มะกอก

            ราก       ทำให้ชุ่มคอ  แก้ร้อนใน  กระหายน้ำ  แก้ไข้  ท้องร่วง  แก้บิด  แก้พิษสำแดงของแสลงต่าง ๆเปลือกและต้น    แก้กระหายน้ำ  ร้อนใน  ท้องอืด  ท้องเฟ้อ  ปวดบวม  ปวดตามข้อ  รักษาโรคหนองใน  โรคเกี่ยวกับลำไส้  รักษาแผลพุพอง ใบ        แก้ปวดหู  แก้โรคบิด  บำบัดโรคธาตุพิการ  ผล        แก้ร้อนใน  กระหายน้ำ  ทำให้ชุ่มคอ  แก้เลือดออกตามไรฟัน  แก้โรคธาตุพิการ แก้โรคน้ำกัดเท้า เมล็ด    แก้สะอึก  แก้ร้อนใน  แก้หอบ  แก้พิษสำแดง  แก้ไข้  

มะกอกน้ำ

            ไม่ระบุ   รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน 

มะก่องข้าว

            ราก  แก้ลม  แก้ไข้  แก้ไอ  ขับปัสสาวะ  แก้ริดสีดวงทวาร  แก้ท้องร่วง  แก้สะอึก  ขับลม ต้น        บำรุงโลหิต  ขับลม  ฟอกโลหิต  แก้สะอึก เปลือก   ขับปัสสาวะ ใบ        ขับปัสสาวะ  แก้ปวดฟัน  ย่อยอาหาร  แก้เหงือกอักเสบ  ขับน้ำเหลือง ดอก      ฟอก,ล้างลำไส้  ขับปัสสาวะ  เป็นยาระบาย  รักษาไส้อักเสบ เมล็ด    แก้บิด  มูกเลือด  ขับปัสสาวะ  เป็นยาระบาย 

มะเกลือ

            ผล        ใช้ถ่ายพยาธิ  ราก       แก้ริดสีดวงทวาร  แก้ลม ผล        แก้ไอ  น้ำกัดเท้า 

มะขามแขก

            ใบหรือฝักที่แห้ง  ต้มน้ำดื่มแก้ท้องผูก 

มะขามป้อม

            ผลสด   แก้ไอ  แก้ร้อนใน  แก้กระหายน้ำ  แก้ท้องเสีย  ขับปัสสาวะ  แก้หวัด เลือดออกตามไรฟัน  แก้ผด  ผื่นคัน ผลอ่อน ทำให้เนื้อหนังบริสุทธิ์  ผลแก่    แก้ไข้  แก้ไอ  เมล็ด    แก้ไข้  รักษาโรคเกี่ยวกับตา  โรคเบาหวาน  หอบ  หืด  โรคเรื้อน ราก       แก้พิษตะขาบ  แก้ร้อนใน  โรคเรื้อน  ความดันโลหิตสูง  (2023, 62)

มะตูม

            ผล        ชงน้ำดื่มเป็นยาระบาย  เนื้อผลอ่อนหรือผลสด     ใช้รับประทานช่วยขับลมและแก้ร้อนใน  เป็นยาระบาย ช่วยย่อยอาหาร  แก้โรคในลำไส้  คลื่นไส้  อาเจียน  แก้บิด  หวัด  ตาบวม ใบ        บำรุงธาตุ  ช่วยเจริญอาหาร  แก้หลอดลมอักเสบ  เปลือกและราก   รักษาไข้มาเลเรีย

มะเฟือง

            ราก, ใบ   ใช้ถอนพิษไข้  ปวดกล้ามเนื้อ เปลือกและต้น    แก้ท้องร่วง  แก้บิด ดอก      แก้ไข้  ขับพยาธิผล        เป็นยาระบาย  ขับปัสสาวะ  ฟอกโลหิต  ละลายนิ่ว  แก้หนองใน แก้เลือดออกตามไรฟัน  (2040)

มะไฟจีน

            ไม่ระบุ   รักษาโรคกระเพาะ  แก้ลม  ท้องอืด  หลอดลมอักเสบเร่งน้ำย่อยแบะเจริญอาหาร ใบ        รักษารังแค 

มะม่วงหิมพานต์

            ผล        ฆ่าเชื้อโรค  ขับปัสสาวะ  แก้เลือดออกตามไรฟัน เมล็ด    แก้กลากเกลื้อน  โรคผิวหนัง  ตาปลา  บำรุงไขข้อ  เส้นเอ็น  กระดูก เปลือก   แก้บิด  แก้ท้องเสีย  รักษาแผลในปาก ยอดอ่อน            รักษาริดสีดวงทวาร ยาง       กัดตาปลา  หูด  กลากเกลื้อน น้ำมัน    ทาถูนวด  แก้แผลเน่าเปื่อย  ตาปลา  หูด  โรคเรื้อน 

มะเม่าดง

            ไม่ระบุ   เป็นยาถ่าย  ยากันและแก้เลือดออกตามไรฟัน  รักษาตาและคางทูม

มะยม

            ราก       แก้โรคผิวหนัง  เม็ด  ผด  ผื่นคัน  ขับน้ำเหลือง  แก้ไข้ เปลือก   ขับน้ำเหลือง  แก้ไข้  เม็ดผด  ผื่นคัน  ใบ        แก้ไข้  ร้อนใน  กระหายน้ำท  ผล        แก้ไอ  ขับเสมหะ  บำรุงโลหิต  ฟอกเลือด  (20, 40)

มะระ

            ราก       ถอนพิษ  ริดสีดวงทวาร  แก้บิด  ถ่ายเป็นเลือด  แผลฝีบวม  อักเสบ  เถา       บำรุงน้ำดี  เป็นยาระบาย  เจริญอาหาร  กัดเสมหะ  แก้ปวดฟัน  แก้ไข้  ใบ        แก้ไข้  ดับพิษร้อน  แก้ปากเปื่อย  ขับพยาธิ  ขับระดู  บีบมดลูก ดอก      แก้พิษ  แก้บิด ผล        แก้พิษ  ปวดบวม  อักเสบ  ขับพยาธิ  ขับลม  รักษาโรคเบาหวาน  เจริญอาหาร รักษาโรคเรื้อน  แก้การอักเสบจากพิษต่าง ๆ แก้ร้อนใน  กระหายน้ำ  แผลบวมเป็นหนอง  เมล็ด    แก้พิษ  กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ  บำรุงธาตุ  บำรุงกำลัง ทั้งต้น    บำรุงน้ำดี  ดับพิษ  เจริญอาหาร  บำรุงน้ำนม  แก้ไข้ 

มะลิลา

            ใบ, ราก ทำยาหยอดตา ดอกแก่  ทำยาหอมแก้หืด  บำรุงหัวใจ ราก       ฝนรับประทานแก้ร้อนใน  เสียดท้อง  รักษาหลอดลมอักเสบ  ขับประจำเดือน ใบ         ตำให้ละเอียดผสมกับน้ำมะพร้าวนำไปลนไฟรักษาบาดแผล  ฝีพุพอง  แก้ไข้  ขับน้ำนม 

มะหาด

            แก่น      ใช้เป็นยาขับพยาธิ  แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ  โรคกษัย  เบื่ออาหาร  ฝีในท้อง  แก้ปวด แก้ลม  ขับโลหิต  ขับปัสสาวะ  แก้ผื่นคัน ราก       แก้ไข้  ขับพิษร้อนใน  ขับพยาธิ 

มะอึก

            ราก       แก้ไข้  ขับเสมหะ  แก้ไอ ผล        ขับเสมหะ  แก้ไอ  ดับพิษร้อนภายใน  เมล็ด     แก้ปวดฟันใบ         รักษาฝี  เป็นยาพอก 

ม้ากระทืบโรง

            เถา        เป็นยาบำรุงกำลัง  บำรุงร่างกาย  บำรุงความกำหนัด  ขับน้ำย่อย  ทำให้ร่างกายแข็งแรง ต้น        บำรุงกำลัง  บำรุงร่างกาย  บำรุงความกำหนัด  ขับน้ำย่อย เนื้อไม้    แก้ปวดหลัง  ปวดหัว  บำรุงกำลัง  บำรุงโลหิตทั้งต้น    บำรุงธาตุ  บำรุงกำลัง  บำรุงกำหนัด 

แมงลัก

            ต้น        แก้ไอ  ขับลม  ขับเหงื่อ  เป็นยาระบายอ่อน ๆ  ราก       แก้ไอแห้ง  ผิดสำแดง  ใบ         แก้หวัด  หลอดลมอักเสบ  ท้องร่วง  ขับลม  ขับเหงื่อ เมล็ดแห้ง           แช่น้ำให้พองตัวแล้วดื่มกินเป็นยาระบาย  แก้ท้องผูก  ช่วยดูดซึมน้ำตาลในเลือด  ลดความอ้วน  ขับเหงื่อ น้ำมันจากเมล็ด  ทาถูนวด  แก้ลม 

โมกใหญ่

            เปลือก   แก้บิด  เจริญอาหาร ดอก      ใช้ขับพยาธิ 

ไมยราบ

            ทั้งต้น    เป็นยาขับปัสสาวะ  แก้ไตพิการ  แก้กระษัย  ขับระดู 

ยอบ้าน

            ใบ         ใช้เป็นยาลดความร้อนในร่างกาย  แก้เหงือกปวดบวม  บำรุงสายตา  ใช้สระผม  ฆ่าเหา  ราก       ใช้เป็นยาระบาย  แก้กษัย ผลดิบ   ต้มน้ำรับประทานแก้อาเจียน ผลแก่    ใช้เป็นยาขับลม  บำรุงธาตุ  เจริญอาหาร  ขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหาร  แก้เหงือกบวม  ขับเลือดลม  ขับโลหิต 

ยี่หร่า

            ไม่ระบุ   เป็นยาขับลม  บำรุงธาตุ  ขับเลือดลม     ต้น, ราก   เป็นยาดับพิษ 

 ระย่อม

            ไม่ระบุ   ใช้เป็นยาลดความดันโลหิต  แก้พิษกาฬ  จุกเสียด  บำรุงน้ำนม  แก้ไข้  ระงับ อาการปวด  เป็นยากล่อมประสาท  แก้อาการนอนไม่หลับ  ระงับประสาท ช่วยย่อยอาหารเจริญอาหาร  ขับพยาธิ  แก้บิด  ขับปัสสาวะ 

รางจืด

            ทั้งต้น    ใช้ถอนพิษเบื่อเมา  ถอนพิษไข้ รากและเถา        ใช้กินเป็นยาแก้ร้อนใน  กระหายน้ำ  รักษาพิษร้อนทั้งปวง 

ราชพฤกษ์

            ไม่ระบุ   เป็นยาระบาย  ยาถ่าย  ขับพยาธิ  รักษาโรคมาลาเรีย  กลาก  กระตุ้นให้อาเจียน เปลือกและต้น    ช่วงเร่งให้คลอด  แก้ท้องร่วง ฝัก  เปลือกและราก         เป็นยาระบาย  รักษาโรคกระเพาะ 

ละหุ่ง

            ใบ         แก้ช้ำ  ขับน้ำนม  แก้เลือดลมพิการ  ราก       แก้พิษร้อนใน  แก้พิษไข้  ใช้ทาแก้บวม  แก้ปวดฝี น้ำมัน    ใช้เป็นยาระบาย 

ลำโพง

            ใบ         ตำพอกฝี  แก้กลากเกลื้อน  พิษสัตว์กัดต่อย  ปวดบวม  อักเสบ  แก้หอบ  หืด   เมล็ด     คั่วให้หมดน้ำมันใช้ปรุงยาแก้พิษไข้  น้ำมันจากเมล็ดใช้ใส่แผล  แก้กลากเกลื้อน  หิด  เหา  ราก       ทาแก้พิษร้อนใน  ดับพิษฝี  แก้ปวดบวม  อักเสบ  เปลือกและผล    แก้มะเร็ง  กระษัย  และริดสีดวงทวาร 

เล็บมือนาง

            เมล็ด     ใช้เป็นยาขับพยาธิ 

ว่านชักมดลูก

            เหง้า      ใช้ชักมดลูกให้เข้าอู่  แก้พิษมดลูกพิการ  ปวดมดลูก  ปวดประจำเดือน  ประจำเดือนมาไม่ปกติ  แก้ธาตุพิการ  อาหรไม่ย่อย  ไส้เลื่อน  ปรุงเป็นยาแก้โรคกระเพาะอาหาร  โรคมะเร็ง

 ว่านนางคำ

            เหง้า      ฝนทาหรือพอกแก้ผดผื่นคัน  ฟก  ช้ำ  ปวด  บวม  แผลในกระเพาะอาหาร โรคหนองในเรื้อรัง  ราก       ต้มรับประทานขับเสมหะ

ว่านมหากาฬ

            ใบ         ผสมสุราตำพอกฝี  ถอนพิษ  แก้ปวดแสบปวดร้อน หัว        รับประทานดับพิษกาฬ  พิษร้อน  แก้ไข้พิษ  แก้พิษอักเสบ  ราก       แก้ไข้   

ว่านสากเหล็ก

            ราก       รับประทานเป็นยาชักมดลูก  แก้มดลูกอักเสบ  บำรุงร่างกาย  แก้สิวฝ้า   จุดด่างดำบนใบหน้า 

ว่านหอยแครง

            ใบ         ใบสดต้มใส่น้ำตาลกรวดรับประทานแก้ไอ  แก้ร้อนใน  กระหายน้ำ   แก้อาเจียนเป็นโลหิต  แก้ช้ำใน 

ว่านหางจระเข้

            ใบ         ตำผสมสุราพอกฝี  วุ้นจากใบล้างน้ำให้สะอาด  ทาหรือฝานบาง ๆ ปิดหรือทาแก้แผลไฟไหม้  น้ำร้อนลวก  ดับพิษร้อน  ทาผิวป้องกันอาการผิวไหม้จากแดด  หรือรังสีทารักษาสิว  ฝ้า  และแผลเป็น  วุ้นจากใบรับประทานแก้โรคกระเพาะอาหาร  บำรุงร่างกาย  แก้ร้อนใน  ดับพิษร้อนในร่างกาย ลำต้น    ดองสุราดื่มขับน้ำคาวปลา   ราก       รับประทานแก้โรคหนองใน 

สบู่ดำ

            เนื้อไม้    ใช้สีฟัน  ทำให้ฟันขาวสะอาด  รักษาโรคหลอดลมอักเสบ  ราก       แก้ไข้  โรคกระเพาะอาหาร  ขับปัสสาวะ  ไอ ทั้งต้น    แก้ฟกช้ำ  ไข้  บวม  ขับน้ำเหลือง   ใบ         แก้โรคผิวหนัง  ตะคริว  ไข้พิษฝีกาฬ 

สบู่แดง

            ใบ         แก้ปวดท้อง  เป็นยะระบาย  แก้ไข้  ฝี  ผด  ผื่นคัน เมล็ด     เป็นยาระบาย  ทำให้อาเจียน  แก้โรคเรื้อน 

ส้มป่อย

            ใบ         ใช้ต้มดื่มขับเสมหะ  ขับระดู  ขับเมือกในลำไส้  แก้บิด  ฟอกระดู  แก้โรคตา  ดอก      รักษาโรคเส้นเอนพิการ ผล        ต้มดื่มเป็นยาถ่าย  ขับเสมหะ  แก้ไอ  กำจัดรังแค เปลือก   ช่วยเจริญอาหาร  กัดเสมหะ  แก้ไอ  ราก       แก้ไข้ 

 เสี้ยวใหญ่

            ใบ         ใช้ขับและฟอกระดู  ขับปัสสาวะ  ขับเสมหะ  แก้ไอ  และขับเมือกในลำไส้  เปลือกลำต้น      แก้ไอ  ขับระดู  ขับโลหิต  ห้ามเลือด  แก้ท้องเสีย  แก้บิด  รักษาแผล                                 

 สมอไทย

            ดอก      ต้มดื่มแก้บิด ลูกแก่    แก้ไข้  ขับเสมหะ  แก้โลหิตในอุทร  แก้น้ำดี  แก้ลมป่วง  แก้พิษร้อนใน  แก้ลมจุกเสียด  ถ่ายพิษไข้  แก้ไอ  เจ็บคอ  ขับน้ำเหลือง  แก้เสมหะเป็นพิษ  แก้อาเจียน บำรุงร่างกาย  แก้นอนสะดุ้งผวา  แก้อ่อนเพลีย  บดเป็นผงโรยแผลเรื้อรัง  เนื้อของผล         แก้บิดแก้ท้องผูก  แก้โรคท้องมาร ลูกอ่อน  แก้เสมหะ  ช่วยขับถ่าย เปลือก, ต้น        ต้มน้ำดื่มบำรุงหัวใจ 

สมอพิเพก

            ใบ         เป็นยาสมานแผล ดอก      แก้โรคตา  เปลือก, ต้น        ขับปัสสาวะ   ราก       แก้โลหิตร้อน  แก่น      แก้ริดสีดวง  ลูกอ่อน  แก้ไอ  ขับเสมหะ  ขับลม  ลูกแก่    แก้โรคตา  แก้ธาตุกำเริบ  บำรุงธาตุ  แก้ไข้  แก้ริดสีดวงทวาร 

สะค้าน

            ลำต้น    บำรุงกำลัง  ขับลมในลำไส้ ดอก      แก้ลมพิษ  ลมบรรดึก  ลมปัตฆาต  เถา        ขับลมในลำไส้  บำรุงธาตุ  แก้ธาตุลมพิการ

สายน้ำผึ้ง

            ดอก      ใช้ชงดื่มแทนชาช่วยเจริญอาหาร  เป้ฯยาอายุวัฒนะ  ขับปัสสาวะ  แก้ไข้  แก้ปวดหัว  แก้ความดันโลหิตสูง  ทั้งต้น    ต้มดื่มแก้ปวดท้อง  ท้องเสีย  แก้ตับอักเสบ  แก้กระเพาะอาหารเป็นแผล  แก้ริสีดวงทวาร  แก้เจ็บคอ  แก้ปากนกกระจอก  แก้อาการมึนงง  แก้ไข้  แก้ปวดหลัง  แก้ความดันโลหิตสูง  ตำพอกแผล  ฝี  หนอง 

สารภี

            ดอก      เป็นยาแก้ร้อนใน  แก้ลม  บำรุงปอด

สำมะงา

            ใบ         ต้มน้ำอาบแก้โรคผิวหนัง  แก้ผื่นคัน  แก้เหือด  หัด  อีสุก  อีใส  ฝีดาษ  และไข้มีหัวทุกชนิด

สีเสียดเหนือ

            แก่น      ต้มน้ำดื่มแก้ท้องเดิน  แก้บิด

เสนียด

            ราก       ปรุงเป็นยาบำรุงปอด  แก้วัณโรค  ใบ         ใช้ห้ามเลือด  บำรุงเลือด  แก้ไอ  ขับเสมหะ

เสม็ดแดง

            ใบ         ตำพอกแก้เคล็ดขัดยอก  ฟก  ช้ำ  บวม  รมไฟนาบท้องแก้ท้องอืด  ท้องเฟ้อ ปวดท้อง 

เสลดพังพอนตัวผู้

            ใบ         ตำกับสุราคั้นเอาน้ำดื่ม  เอากากพอก  แก้พิษงู  พิษแมลงสัตว์กัดต่อย  ลมพิษ ปวดแผล  งูสวัด  ฝีดาษ  ปวดฟัน  เหงือกบวม  ริดสีดวงทวาร  ไฟหรือน้ำร้อนลวก ทำให้เลือดไหลเวียนดี  ราก       ฝนกับสุราดื่มแก้พิษงู  พิษแมลงสัตว์กัดต่อย  ปวดฟัน  เจ็บท้อง  ขับปัสสาวะ  ขับประจำเดือน  แก้ปวดเมื่อย 

เสาวรส

            ไม่ระบุ   เป็นยาระบาย  ลดไขมันในเส้นเลือด

แสลงใจ

            ใบ         ตำพอกแก้แผลเน่าเปื่อย  แผลเรื้อรัง  เมล็ด     บำรุงธาตุ  บำรุงหัวใจ  แก้อัมพาต  แก้อิดโรย  แก้ไข้  เจริญอาหาร  ขับน้ำย่อย  กระตุ้นประสาทส่วนกลาง  บำรุงประสาท  หู  ตา  จมูก  บำรุงเพศบุรุษ  บำรุงกล้ามเนื้อ  ขับพยาธิ  ขับปัสสาวะ  แก้พิษงู  พิษตะขาบ  แก้ลมกระเพื่อมใน ท้องแก้คลื่นเหียน  แก้ริดสีดวงทวาร  ขับลมในลำไส้  แก้หนองใน  แก้ไตพิการ  แก้เหน็บชา  กระษัย  แก้ปวดเมื่อย 

หญ้าปักกิ่ง

            ใบ, ต้น  ต้มดื่มแก้เจ็บคอ  รักษาโรคมะเร็งในโลหิต  แก้มะเร็งในที่ต่าง ๆ  เช่นในลำคอ ในตับ  ในมดลูก  และลำไส้ 

หญ้าแพรก

            ราก       ต้มหรือบดละเอียด(ประมาณ 60 กรัม)รับประทานเป็นยาขับปัสสาวะ  แก้นิ่วใน  กระเพาะอาหาร  รักษาโรคหนองใน ต้น        ต้มน้ำดื่ม(ประมาณ 15-30 กรัม)รักษาอาการไข้  ขับลม  แก้ท้องเสีย  ขับปัสสาวะ แก้อาเจียนเป็นโลหิต  แก้ริดสีดวงทวาร  รักษาอัมพาต  ปวดเมื่อย ปวดตามกระดูก ตำให้ละเอียดแล้วพอกแก้ไข้  หัด  อีสุก  อีใส  อีดำ  อีแดง แก้ปวดข้อ 

หนอนตายหยาก

            รากแห้ง  ต้มกับน้ำดื่มแก้ไอ  ขับเสมหะ  ใบ         ตำให้ละเอียดอมแก้ปวดฟัน 

หนุมานประสานกาย

            ใบ         ตำผสมกับเหล้าขาวคั้นเอาแต่น้ำดื่ม  แก้อาการช้ำในเนื่องจากพลัดตก  หกล้ม  แก้อาหารตกเลือด  ต้มกับใบเสลดพังพอนดื่มแก้หืด  แก้ภูมิแพ้  แก้ไออาเจียนเป็นโลหิต  ใบสดตำพอกแผล  ห้ามเลือด  สมานแผล 

หว้า

            เมล็ด     ช่วยลดน้ำตาลในเลือด 

หูเสือ

            ใบ         คั้นน้ำหยอดหูแก้ปวดหู  แก้ฝีในหู  แก้หูน้ำหนวก  ดมแก้หวัด  คัดจมูก 

เหงือกปลาหมอ

            ไม่ระบุ   ใช้รักษาโรคผิวหนัง  ผื่นคัน  ใบ         ต้มอาบแก้คัน  ตำพอกฝี  ผล        เป็นยาขับโลหิต  เมล็ด     ต้มกับดอกมะเฟือง  เปลือกชะอมเทศและน้ำตาล  จิบแก้ไอ  เมล็ดคั่วป่นละลาย  น้ำรับประทานแก้ฝี 

อินทนิลน้ำ

            ใบ         รักษาโรคเบาหวาน  ขับปัสสาวะ  เปลือก   แก้ไข้  แก้ท้องเสีย ราก       รักษาแผลในปาก  เมล็ด     ทำให้นอนหลับ  แก้โรคเบาหวาน 

อีเกร็ง

            ต้น        สับตากแห้งบดเป็นผงผสมกับฟริกไทยอัตราส่วนเท่ากันละลายน้ำผึ้งรวงรับประทานก่อนอาหารเช้า, เย็นและก่อนนอน  เป็นยาบำรุงร่างกาย  นอกจากนี้ยังรักษาโรคผิวหนังพวกแผลพุพอง  น้ำเหลืองเสีย  หั่นเป็นชิ้นต้มน้ำอาบชำระบาดแผล  ใบ         แก้ไข้  ลมพิษ  ฝี  แผลงูกัด  น้ำเหลืองเสีย  แผลอักเสบ  เมล็ด     แก้ฝีราก       แก้งูสวัด  ขับเสมหะ  รักษามดลูกอักเสบ

มหาพิกัดยาตรีผลา

มหาพิกัดยาตรีผลาเป็นสมุนไพรปรุงชั้นสูง ตามตำราแพทย์ไทยมีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ ผลิตจากสมุนไพรล้วน มีส่วนผสมของ ลูกสมอไทย ลูกสมอพิเภก
มะขามป้อม ท่านสามารถทานอย่างมั่นใจว่าเราให้ท่านได้สารสมุนไพรดีทอกซ์ ล้างพิษ
ไม่ใช่ยาระบายที่ทำให้เกิดพิษในลำไส้มากกว่าที่จะล้างพิษ
ดังนั้นท่านจะได้ทานสมุนไพรล้างพิษจริงๆ
ไม่ใช่ยาระบายและไม่ใช่สมุนไพรเพื่อลดน้ำหนักเป็นหลัก
เพียงแต่มีผลด้านลดนำหนักและล้างพิษ
•
จากงานวิจัยพบว่า โรคต่างๆ กว่า 80%
เกิดขึ้นจากการที่เราได้รับสารพิษสะสมในร่างกาย เช่น
•
ยาปราบศัตรูพืช
•
ควันรถ
•
อาหารแปรรูป
•
สุรา
•
อาหารทอด
•
สารเคมีในชีวิตประจำวันอาทิ สบู่ ยากัดสีผม ยาย้อมผม ยาทาเล็บ แชมพู
คอนแทกซ์เลนซ์
ยาปฏิชีวนะต่างๆ สารพิษเหล่าจะติดค้างในระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ในลำไส้
ในตับ ไต หรือเส้นเลือด ซึ่งยากต่อการขจัดออก ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วย
และเป็นโรคต่างๆ และสุดท้ายถึงขั้นเสียชีวิต

ปลาไหลเผือก

สารสกัดจากรากปลาไหลเผือกกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชายซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตรสารเคมีและวิธีการสกัด โดยมีสรรพคุณในการเพิ่มกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของนักกีฬา และมีสรรพคุณคล้ายไวอากร้า  สมุนไพรปลาไหลเผือกถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายด้วยประสิทธิภาพที่ดี

สามสิบ หรือ สาวร้อยผัว

กระชับช่องคลอด ตกขาว ประจำเดือน อารมณ์เพศแปรปรวน
ปัญหาลับๆ เช่นช่องคลอดหย่อนยานไม่กระชับ ปวดท้องเวลามีประจำเดือน ประจำเดือนไม่ตรงเวลา เป็นปัญหาต่างๆ ที่รบกวนจิตใจของผู้หญิงกว่า 98% รวมถึง หน้าอกเล็กแบบ หย่อน หน้าท้องป่อง หรือปัญหาเหล่านี้เกิดจากการขาดสมดุลในฮอร์โมน  แนะนำ  รากสามสิบ (อีกชื่อคือ สาวร้อยผัว เนื่องจากเปรียบสตรีที่ยังมีความสุขแบบสาวสองพันปี)

 

 


ภูมิปัญญาอภิวัฒน์
Budding Wisdom

กลับขึ้นบน