Font : Tahoma

14  สิงหาคม  2554

สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์

ยาขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้

Mixture  Carminative

 

ตัวยา

                มาดูตัวยาขององค์การเภสัชกรรมที่องค์ประกอบใน  15  มิลลิลิตร  (ml)

          -  Compound  Cardamom  Tincture  1.80  ml

          -  Strong  Capsicum  Tincture  0.06  ml

          -  Strong  Ginger  Tincture  0.024  ml

          ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่  8.8  %  

          ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

                ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ  1  ช้อนโต๊ะ  วันละ  3-4  ครั้ง  หลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการ  เด็กลดขนาดลงตามส่วน

 

วิเคราะห์

                   Tincture        แปลว่า  สารละลายแอลกอฮอล์

                Strong          แปลว่า  เข้มข้น

                Compound    แปลว่า  สารประกอบ

                Cardamom    แปลว่า  พืชจำพวกกระวาน

                Capsicum      แปลว่า  พืชจำพวกพริก

                Ginger         แปลว่า  ขิง 

 

สรุปจากสูตรยา

                นำกระวาน  พริก  ขิง  มาสกัดด้วยแอลกอฮอล์แล้วเอามาทำยาขับลม

 

ลองไปดูคุณสมบัติสมุนไพร

กระวาน

          สรรพคุณ  รสเผ็ดร้อน  กระจายเสมหะและโลหิต  แก้ปวดท้อง  แก้จุกเสียด  ขับลมในท้อง

พริก

                สรรพคุณ  รสเผ็ดร้อน  ขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้  บำรุงธาตุ  แก้ปวดท้อง  ขับปัสสาวะ  ขับหนอง

ขิง

                สรรพคุณ  รสเผ็ดร้อน  แก้พรรดึก  กระจายลม  แก้จุกเสียด  ขับเหงื่อ  แก้ไข้ตรีโทษ

 

วิพากษ์

                -  มีความเชื่อกระวานในเรื่องการขับลมมากกว่าพริก  และขิง

                -  ทุกตัวสมุนไพรมีรสเผ็ดร้อน

                -  หากเรากินพริกในส้มตำก็ช่วยได้  แทนการกินยา

                -  แอลกอฮอล์  มีฤทธิ์ละลายยาออกจากสมุนไพร

                -  แอลกอฮอล์  ส่วนใหญ่เป็นกระสายยา

                -  พริกขิงก็มีฤทธิ์ขับลมกระจายลม  หากเรากินน้ำพริก  น้ำปลาพริกของ  ก็ช่วยได้แทนกินยาซื้อ

                -  สมุนไพรนี้ใช้ได้มีการนำสมุนไพรมาทำเป็นยาแผนปัจจุบัน

                -  การใส่สูตรตัวยาในฉลากยาเป็นภาษาอังกฤษ  สร้างความน่าเชื่อถือ 

 

 


ภูมิปัญญาอภิวัฒน์
Budding Wisdom

กลับขึ้นบน