วิธีการล้มเหลวและชนะขององค์กรเรียนรู้

( How To Fail and Win  ? )

สมหวัง  วิทยาปัญญานนท์

20  สิงหาาคม  2548
Font : CordiaUPC  
  

            เราเรียนรู้จากความล้มเหลว เอามาปรับปรุงแก้ไข แล้วเอามาใช้เพื่อให้เกิดความสำเร็จใหม่ได้   ส่วนใหญ่แล้วประวัติศาสตร์มาจากผู้ชนะ ผู้บริหารมักจะค้นหาสิ่งที่ทำให้สำเร็จ ถ้าเราไปดูสิ่งล้มเหลวแล้ววิเคราะห์แล้วกระโดดข้าม ก็จะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด ดังนั้นผู้บริหารควรจะให้โอกาสพนักงานเมื่อทำงานผิดพลาดแล้วแก้ไขไม่ให้ผิดพลาดอีก

            อุปสรรคที่ทำให้เราไม่ศึกษาความล้มเหลวเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษา ต้องการเทคนิคศึกษาเชิงวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ปัญหา การวินิจฉัยการทดสอบคุณภาพและปริมาณ มีปัญหาเชิงสังคม (ในเชิงจิตวิทยาคนส่วนใหญ่จะปฏิเสธความล้มเหลว ชอบบิดเบือนความจริง และปิดบัง ) บริษัทที่ล้มเหลวเจ๊งไปแล้ว ที่ใช้กลยุทธ์ทำแบบอุตสาหกรรมชั้นนำทำตามผู้นำสูงสุดขององค์กร ฝ่ายชนะสุข ฝ่ายแพ้ทุกข์ ก็เลยไม่มีจิตใจมาศึกษาว่าแพ้จากอะไร

            ขั้นตอนการเรียนรู้ความผิดพลาดล้มเหลว มีดังนี้

1.. ชี้บ่งความล้มเหลว

            ชี้ปัญหาให้เก่ง หาโอกาสปรับปรุงอย่างเป็นนิสัย เห็นผิดพลาด ก็สังเกตทันที พร้อมค้นหาว่าผิดพลาดอย่างไร

2..วิเคราะห์และถกปัญหา

            ทุกปัญหาที่ล้มเหลวต้องนำมาวิเคราะห์ ผิดพลาดเล็กๆ น้อย (Near Miss ) ก็ต้องสนใจ ไว้วางใจที่จะรับรู้ความผิดพลาด แบ่งปันความผิดพลาดให้ทราบ เพื่อป้องกันการผิดซ้ำ ต้องไม่ด่ากัน ห้ามเบิ้ล มาคุยกันว่า ถ้าจะทำให้อนาคตไม่พลาด จะสร้างมาตรการป้องกันอะไร สร้างระบบจูงใจและรางวัลให้เหมาะ

3.. ทดสอบ

            เอาแนวคิดแก้ความผิดพลาดไปทดลองทำดู เอาแนวคิดไปใส่ในการทดสอบ อาจต้องมีการศึกษาระบบ สอบกลับข้อมูลไปหาสาเหตุ ทดลองปรับปรุง ในการแข่งขันกีฬาอาจต้องถ่ายวิดีโอมาดู ว่าแพ้เพราะอะไร ชนะเพราะอะไร

           

            วิธีการศึกษาการล้มเหลวและชนะขอองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาคนให้เป็นคนใฝ่รู้และชอบปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น อย่ารังเกียจความผิดพลาด “ผิดเป็นครู ถูกก็เป็นครู”

 

พุทธวิธีบริหาร
Buddhist Style in Management

กลับขึ้นบน